Många frågor kring menyn och navigeringen på webben

Högskolan fick en ny webb i juni i år då vi gick över från Episerver 6 till Episerver 11. I samband med det fick webben också en ny meny och navigeringslösning. Nedan berättar vi om vad problemen beror på och hur menyn fungerar. Bra att känna till är att den nya menyn fungerar likadant oavsett genom vilken typ av enhet du besöker hb.se, det vill säga på en skärm på datorn, i din mobil och i surfplattan.

På Kommunikation har vi fått många synpunkter på menyn. Det är många som tycker att den dels är svår att hitta, dels är svår att förstå, använda eller navigera i. Det är beklagligt att vi när vi lanserat en helt ny meny, inte fått till en mer välfungerande lösning som besökarna förstår och kan känna sig nöjda med.

Att menyn är uppbyggd på detta sätt beror först och främst på att vi har vi en stor och komplex webbplats med väldigt många rubriknivåer (över tio på sina ställen). Detta är problematiskt rent strukturellt, men gör också att det blir svårare att bygga en överskådlig meny, där nivåerna framgår för besökaren på ett begripligt sätt.

En hållbar lösning vore därför att göra om strukturen i grunden och banta ned antalet nivåer betydligt. Detta är dock ett omtag som inte rymdes inom ramen för bytet till Episerver 11. Vi har därför den komplexa strukturen att förhålla oss till i dagsläget och den gör att antalet möjliga meny-/navigeringslösningar blir begränsade.

Den förra navigeringslösningen hade också sina särskilda utmaningar och begränsningar, vilket gjorde att den inte kunde användas vid övergången till Episerver 11.

Utifrån dessa förutsättningar blev vi starkt rekommenderade av experterna på vår utvecklingsbyrå att välja den navigeringslösning som vi nu har på plats. Det var inget lätt beslut, då vi själva känt stor tveksamhet inför lösningen, men vi behövde också börja någonstans för att få till en meny.

Jobbar intensivt på lösningar
Tyvärr är inte utfallet fullt så lyckat som vi kunnat önska. Vi jobbar därför på två lösningar. En kortsiktig som, om det är möjligt, ska göra menyn mer lättillgänglig ut ett besökarperspektiv, men också en långsiktig som handlar om att möta problematiken med den djupa strukturen och sättet en meny kan presentera vår webb.

Generellt kan sägas att vi har många barnsjukdomar med den nya webben. Vi jobbar intensivt med att lösa dessa så snart som möjligt. Söket är till exempel ett område som behöver trimmas ytterligare för att det ska fungera på en tillfredsställande nivå. Vi har dock varit mellan utvecklare i samband med byte av upphandlad webbyrå under sommaren/hösten. Därför har allt också gått långsammare än vi önskat, men nu börjar vi sätta rutiner och har fått upp bättre fart på de ärenden som kommer in.

Så fungerar navigeringen
För dig som undrar hur navigeringen fungerar så kommer en beskrivning här.

Du hittar menyn högst upp i sidhuvudet på alla sidor på hb.se.

För att öppna menyn behöver du klicka på ”hamburgaren” (där det står Meny). Då öppnas menyn och visar den del av strukturen som du står i för tillfället.

Den sida du befinner dig på är markerad med fetstil och visas högst upp i menyn. Om den aktuella sidan du befinner dig på har ”syskon” på samma nivå i strukturen visas dessa också i menyn direkt när du öppnar den.

För att borra dig djupare ned och komma till sidor som ligger under i strukturen klickar du på pilen som visas bredvid de menyval som har en struktur under sig.

Vill du däremot se vad som finns högre upp i strukturen för den sida du befinner dig på får du klicka på pilen som visas över rubriken för den sida du befinner dig på just nu. Här kan du pila dig uppåt ända tills du kommer till ”roten” för webben, det vill säga startsidan för hb.se.

Med hopp om förståelse och tålamod!
/Ida Danell, systemförvaltare för webben och projektledare för bytet av webbsystem

Lagen om tillgänglighet för digital offentlig service

Så heter den nya lag som tillämpades fr.o.m. 23 september 2020.

Lagen innehåller bestämmelser som innebär att tjänster och information som en offentlig aktör tillhandahåller genom en webbplats eller mobil applikation ska vara tillgänglig. Sådan digital service ska uppfylla kraven att vara:

  • möjlig att uppfatta
  • hanterbar
  • begriplig
  • robust

På högskolan arbetar vi just nu med att se över våra pdf-filer, ett arbete som många medarbetare ute i verksamheten blivit involverade i.
Det finns en FAQ på hb.se där det går att se några av de vanligaste frågorna som uppstått sedan informationen om tillgängliga pdf-filer gick ut till verksamheten. Den listan kommer att fyllas på kontinuerligt.

Vi som ansvarar för webben på högskolan har tagit fram en handlingsplan som vi utgår ifrån för att säkerställa att vår webbplats uppfyller de nya lagkraven. Vi har ett antal riktlinjer på webben som vi inte lever upp till ännu och som vi arbetar för fullt med att åtgärda. Riktlinjerna ingår i en europeisk standard som den nya lagen grundar sig i. En standard som bygger på WCAG 2.1 nivå AA. För att fördjupa sig i standarden för tillgänglighet så går det att läsa mer på webbriktlinjer.se.

Något annat som den nya lagen för med sig är att varje offentlig aktör ska publicera en tillgänglighetsredogörelse på sin webbplats. I den redogörelsen finns information gällande hur vi på högskolan arbetar med tillgänglighet på webben. Det finns också information om hur våra besökare rapporterar in brister både till oss direkt men också till Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). DIGG är utsett till tillsynsmyndighet och är de som ser till så att den nya lagen efterlevs.

Har du frågor om hur du skapar tillgängliga sidor på webben är du alltid välkommen att kontakta webbredaktionen via kommunikation@hb.se.

Tips på vidare läsning:

Hur vi arbetar med tillgänglighet på hb.se – Tillgänglighet på webben
Läs mer om Digg och deras uppdrag – DIGG.se
FAQ-lista utifrån medarbetarnas frågor – Frågor och svar om nya tillgänglighetsdirektivet
Tillgänglighetsredogörelse för hb.se – Tillgänglighetsredogörelse

Information till redaktörer #2

Nu är det bestämt – 10 juni går vi över till den nya webben! Steg 1 (migrering) är nu avklarat och vi går vidare till steg 2.

Steg 2 – 1 juni

Nu på måndag börjar kommunikationsavdelningen att se över och rätta till så mycket som hinns med fram till den 10 juni.

Publicerad webb: EPi6 (gamla webben)

Du som redaktör: Se till att gå så mycket av webbutbildningen som möjligt. Det är ett bra sätt att bekanta sig med gränssnittet.

Steg 3 – 10 juni

Vi byter webb. Alla redaktörer kommer släppas på den nya webben den 8 juni. Vi är medvetna om att det är kort om tid mellan att majoriteten av redaktörer släpps in och webben publiceras. Det blir tyvärr så eftersom leveransen från webbutvecklingsbyrån är försenad med nästan en månad och vi vill ha webben publicerad innan semestrarna. Webben behöver inte vara perfekt till den 10 juni. Du kommer ha tillgång till den gamla webben fram till hösten. Det kommer över sommaren att ligga ett meddelande på alla sidor på webben som gör det tydligt att det pågår ett arbete.

Publicerad webb: EPi11 (nya webben)

Du som redaktör: Se över dina sidor inför hösten. Du kommer att få ett mail den 8 juni med allt du behöver för att kunna logga in och börja arbeta i nya webben.