En talande webb

Vi arbetar hela tiden med att göra vår webbplats så tillgänglig som möjligt och det finns alltid delar som kan förbättras.

Något som vi kännar att högskolans webbplats saknar är en talande webb. Därför har vi börjat titta på olika möjligheter att implementera en spelare på samtliga sidor som kan läsa upp innehållet.

Vill du se ett exempel på hur det kan se ut så erbjuder Mittuniversitetet sin webbplats i talformat:

https://www.miun.se/utbildning/ (klicka på ”Lyssna”)

Fokus just nu

Fram till och med den 15 april arbetar vi på Avdelningen för kommunikation fokuserat med studentrekrytering. Det innebär därför att vårt fokus i första hand ligger på rekrytering och i andra hand på forskning. Därför kan arbete som inte har direkt ankytning till just dessa områden komma att få vänta lite.

Som ni säkert förstår så finns det jättemycket spännande saker som vi vill göra på högskolans webbplats. Det handlar till exempel om strukturen på anställdwebben, sökfunktionen, kontaktsidorna, tillgänglighet och att högskolan fyller 40 år. Men vi kan tyvärr inte göra stora satsningar på allt samtidigt så därför delar vi upp arbetet i etapper.

Vill studera och Utbildning

Vi har bytt namn på ingången Vill studera som numera heter Utbildning.

Namnet Vill studera har varit tätt kopplat till vårt rekryteringsarbete och har därför riktat sig mer till målgruppen presumtiva studenter. Därför har ingången också, i viss mån, upplevts uteslutande för utbildning på avancerad nivå.

Genom att ändra namnet till Utbildning så öppnar vi upp för en bredare målgrupp och en ingång där all slags utbildning vi erbjuder skulle kunna placeras.

Studentrekrytering

I samband med att vår reklambyrå Brainforest påbörjade sitt arbete med den kommande studentrekryteringskampanjen bad vi dem även att se över hur vi kunde utveckla de rekryterande sidorna på vår webbplats.

Våra önskemål var att lyfta de områden som vi ger utbildning inom och att samtidigt göra det i ett rekryterande manér som går i linje med de delar av kampanjen som figurerar i andra kanaler.

Under sen höst levererade Brainforest ett förslag som vi visade för Lotta Englund, som är den person i ledningen som jobbar med studentrekrytering tillsammans med oss. Förslaget gick sedan vidare till utvecklarna på vår upphandlade byrå Consid för implementering.

Det är alltid lättare att göra en så kallad mockup (ritning av hur webbplatsen ska se ut) av en webbplats, än att faktiskt bygga den. En avancerad mockup ställer därför höga krav på en utvecklare. Normalt så använder vi oss av Consid redan från start i ett projekt vilket underlättar då de kan ha med de tekniska aspekterna redan vi skissbordet. Eftersom Brainforest skapar vår kampanj kände vi dock att det var nödvändigt att de även fick sätta samma prägel även på webben.

Nu är vi glädjande nog nära slutmålet med projektet. I skrivande stund väntar vi på en leverans från Consid som vi kan installera i vår testmiljö. Känner vi oss nöjda med testerna så kommer vi få ut det på vår webbplats inom de närmsta dagarna, annars kommer det dröja några dagar ytterligare.

Här följer en sammanfattning på vad som kommer att hända:

    • Våra områden kommer lyftas till förstasidan under Vill studera. Ni som har sett vår kommande kampanj eller vår utbildningskatalog känner direkt igen layouten. Områdena kommer att vara klickbara och leda in till respektive undersida med information gällande område och tillhörande utbildningar.

 

  • Vi har utveckat en ny videomodul där det finns möjlighet att visa våra egenproducerade filmer.

 

  • På våra programsidor har vi gjort några mindre ändringar. Det gäller främst färg och form på flikar och knappar, men också en områdesväljare som gör att besökaren lätt kan navigera bland våra olika områden.

Genvägar i sidfoten

Nu är hela styrkan tillbaka efter jul- och nyårsledigheterna och det är mycket på gång redan.

På anställdwebben har det under dagen gjorts två ändringar. Den första lite mindre ändringen är en färgändring på listen till anställdwebben, den har gått från gråblå till rosa. Detta är en ändring som vi gjort för att förtydliga skillnaden mellan vår studentwebb och anställdwebben.

Den andra nyheten är att vi lagt en ny funktion på anställdwebben i form av genvägar i sidfoten. Dessa genvägar hoppas vi ska kunna bli användbara för dig som användare då strukturen på anställdwebben är stor och svår att hitta i. Vi kommer självklart jobba vidare med att förbättra strukturen så att den ska bli tydligare och bättre, men det är ett stort och omfattande arbete som tar längre tid att genomföra.

Här hittar du genvägarna:

 

De nya genvägarna i sidfoten leder till länksamlingar som är kopplade till funktion/titel för dig som är anställd på högskolan. Det som tagits fram är ett första förslag som baseras på inkomna önskemål, svaren i enkäten och omvärldsbevakning. Vi tror inte att länksamlingen är komplett så därför ser vi jättegärna att du hör av dig till oss på webbredaktionen om du vill lägga till, ta bort eller ändra någon av de befintliga länkarna.

Du kan även snabbt nå sidorna för respektive funktion/titel genom adresserna:

Adresserna till den engelska webben är:

Har du andra tankar eller idéer på förändringar som kan förenkla användandet av webbplatsen så tveka inte att höra av dig till oss.