Visste du att..?

Högskolans webbplats består av ungefär 18 000 sidor.

Vi har ungefär 7,7 miljoner sidvisningar varje år med besökstoppar under ansökningsperioden mars-april och  terminsstart i början av september samt dalar under december och under sommaren. I snitt stannar besökaren fyra minuter på vår webb.

62 % av alla sidvisningar sker från en stationär dator,  33 % använder mobil och 5 % kikar på sidorna från en surfplatta.

De vanligaste externa sökningarna som gör att besökare hamnar på vår webb är hb.se, borås högskola, högkolan i borås, harvardsystemet och textilhögskolan

De sidor med flest visningar är följande:
Startsidan hb.se står för 16 % av alla visningar.
Startsidan för studenter (hb.se/student) har 11 % av alla visningar.
Bibliotekets startsida 4 %
Anställdwebbens startsida 3 %
Program och kurssidan 3 %
Kontakt 2 %
Guide till Harvardsystemet 2 %

Vid ungefär 3 % av besöken på sidan används den interna sökfunktionen på sidan. Det innebär ungefär 9000 sökningar per månad. Inom sajten är de vanligaste sökorden: harvard, övningstentor, vfu, studentcentrum och ping pong.

Den mest lästa nyheten är ”Rätt frågor ska göra att blodförgiftning kan upptäckas tidigt” från 2013. Den har visats ungefär 40 000 gånger och besökarna läser på sidan i ca 5 minuter. Artikeln har fortfarande 2017 drygt 1000 visningar varje månad!

Förbättrad meny i desktopläge

I fredags gick det ut nya uppdateringar för webben.

Den större nyheten denna gång är att menyn i desktopläge har fått en bättre design för besökare som klickat sig djupt ned i menystrukturen. Vi har också fått en tydligare markering för vart man befinner sig någonstans i menyn.

Mindre ärenden som också kommit ut i produktion:

  • Information om ”första anmälningsdag” visas på externa kurssidor om detta finns angivet i Kursinfo.
  • Stöd för att visa fortsättningsterminer för kurs.
  • Lagt till kod för Google AdWords + Facebook-pixel

Tillgänglighet, vad är det?

Det här inlägget ägnar vi åt tillgänglighet. Det är ett ämne som ligger oss på webbredaktionen varmt om hjärtat och något som vi alltid har med oss i varje beslut som vi tar för högskolans webb.

En tillgänglig webb handlar i grund och botten om att alla ska kunna använda webbplatsen. Kort sammanfattat innebär det att oavsett om besökaren har en synnedsättning, dyslexi, dålig uppkoppling eller föråldrad hårdvara så ska webbplatsen anpassa sig till besökarens förutsättningar. Det kan ibland skapa en krock mellan design och funktionalitet, där många privata aktörer premierar det förstnämnda. Som statlig myndighet är detta inte ett alternativ då vi har särskilda lagar och riktlinjer som vi måste efterleva. Nu för tiden är det dock lättare att leva upp till kraven och samtidigt ha en bra design på sin webbplats.

Vem bestämmer vad som är tillgänglighet?

2 december 2016  publicerades EU-direktivet (2016/2102) om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer. Direktiven berör bland annat myndigheter, landsting och kommuner hos EU:s medlemsländer. Bland direktiven står bland annat att webbplatser, appar och publicerade dokument ska uppfylla en europeisk standard för tillgänglighetskrav. Du som besökare ska ha möjlighet att påtala eventuella brister i uppfyllandet av standarden för utgivaren.

För en redan etablerad webbplats, såsom HB.se, ska kraven vara uppfyllda senast 23 september 2021.

Dessutom ska det göras kontinuerliga och offentliga uppföljningar av hur standarden WCAG 2.0 AA uppfylls.

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 AA

WCAG 2.0 AA är en internationell standard för tillgänglighet och är alltså den standarden som EU har hänvisat till gällande sina nya direktiv. Det är den näst högsta nivån av tillgänglighet.

WCAG är framtaget av World Wide Web Consortium (W3C) som är en internationell organisation där medlemmar, anställda och allmänheten arbetar tillsammans för att utveckla standarder för webben.  Syftet med organisationen är att anpassa information på webben så att den blir så tillgänglig som möjligt. W3C leds av Tim Berners-Lee som är ingen mindre är uppfinnaren av World Wide Web. Organisationen grundades 1994.

Funka

Funka är en stor  aktör när det gäller tillgänglighet på webben i Sverige. Det är också just Funka som har översatt WCAG 2.0 till svenska, på uppdrag av W3C. Funka erbjuder allt från granskning av webbplatser till stöd för att upphandla tillgängligt. Webbredaktionen kommer att närvara vid Funkas årliga tillgänglighetsdagar som äger rum 4-5 april.

Tillgänglighet på högskolan

Som nämndes inledningsvis så värnar vi om tillgänglighet. Faktum är att vi vid senaste upphandlingen av utvecklande byrå hade med just krav på tillgänglighet i processen. Det är ett bra stöd för oss som arbetar med webben att veta att vår byrå har expertis och förståelse inom området. Det innebär också att byrån har för avsikt att producera tillgängliga lösningar redan från början av ett nytt projekt. Förutom att tillgänglighet är ett krav i varje ny utvecklingsfas, så gör vi också insatser nästan dagligen för att förbättra tillgänglighet på vår egen webb.

Tillgänglighet finns med i arbetet hela tiden. Det kan innebära allt från bildkvalité i våra nyheter till att rätta till trasiga länkar eller att sätta alternativa/beskrivande texter på bilder. Dessutom arbetar vi intensivt med att tillgänglighetsanpassa alla våra dokument som ligger på vår webb.

Till hjälp har vi också verktyget Siteimprove som du kan läsa mer om här

Källor: