Möjlighet att visa 360-gradersbilder

Vi har i dagarna fått en uppdatering för webben som gör det möjligt att visa 360-gradersbilder. Detta görs med hjälp av innehållsblocket ”360-gradersbild”.

I denna uppdatering har vi också fått en ny egenskap för bildpuffar som gör det möjligt att går att ställa in ”dynamisk höjd” för textinnehållet. Det innebär att ytan i puffarna kan anpassa sig efter hur mycket text det är i istället för att ha en fast höjd (som är standardbeteendet).

Om du har frågor om hur du gör för att använda det nya blocket och/eller egenskapen kan du höra av dig till webbredaktionen. Vi nås genom kommunikation@hb.se.