Kortadresser på hb.se

Vi har uppmärksammats på att några av er har använt funktionen för att lägga till kortadresser så här kommer en liten påminnelse som hjälp på vägen.

Det är viktigt att du tar kontakt med avdelningen Kommunikation inför skapandet av kortadresser/korturl:er till en webbsida. När vi skapar en kortadress är det viktigt att adressen är enkel att komma ihåg, att den är specifik och också att den inte redan används eller planeras att användas till en annan sida.

Som exempel kan det tyckas att adressen hb.se/testperson är ett bra val för att navigera fram till en sida där vi letar efter personer till ett test, dock är adressen inte tillräckligt specifik för att användas på en sida för en akademi eller en funktion. När vi skapar adresser av den här typen använder vi oss istället av olika typer av förled, som exmepelvis hb.se/siir/testperson vilket leder till en sida där vi söker testpersoner till vår verksamhet inom SIIR. Genom att använda förledet blir adressen beskrivande och specifik och därmed okej att använda på webben. Ett annat exempel kan vara hb.se/a2/jullunch jämfört med hb.se/jullunch, där det i det i hb.se/a2/jullunch tydligt framgår att det är ett lunchevenemang som anordnas av/för A2 och där hb.se/jullunch anordnas av/för hela högskolan.

Ta kontakt med Kommunikation om du vill skapa en kortadress för en webbsida, du når oss på kommunikation@hb.se