Studentrekrytering

Rekryteringsperioden för nya studenter har äntligen startat och många av er har säkert sett att vår rekryterande del av webbplatsen ser annorlunda ut.
Inför förra vårens rekryteringskampanj påbörjade vi ett arbete där vår webb skulle få en naturlig del i den övergripande kampanjen, i år har vi fullfört det arbetet.

Processen började med en gedigen omvärldsbevakning, där vi tittade på hur andra lärosäten både nationellt och internationellt presenterar sitt lärosäte och sina utbildningar. Vår reklambyrå gjorde sedan skisser baserat på våra önskemål tillsammans med ” VI GER DIG VÄXTKRAFT”, alltså årets kampanj. Dessa skisser gick sen vidare till vår utvecklande webbyrå som började bygga den nya kampanjsiten.

Även om vi alltid strävar efter en tillfredställande webb oavsett plattform så har vi utgått från ”mobile first”, d.v.s. mobila enheter prioriteras i designen.

Här följer några av nyheterna med rekryteringswebben:

Startsidan

(http://www.hb.se/utbildning)

Vi har lyft upp ”söket” dels p.g.a. önskemål från vår organisation men också sett till vår omvärldsanalys.

 

Våra områdesikoner har fått en mer central roll tillsammans med våra rekryterande filmer.

 

Presentationen av våra filmer har blivit smidigare genom tydligare presentation och större visning.

 

Program- och kursIistning

(http://www.hb.se/sv/Utbildning/Program-och-kurser/)

Vi har gjort en ny layout gällande vår program- och kurslistning. Vi ger lite sammanfattande information för de besökare som ”kollar utbudet”.

 

Progam/kurs-sida

(http://www.hb.se/Utbildning/Program-och-kurser/Program-VT-2018/Bibliotekarie-distansutbildning/)

Väl inne på ett program eller kurs så har vi lyft upp en ”faktaruta” där vi listar allt praktiskt som besökaren kan tänkas vara intresserad av. Det gör vi för att sortera och förenkla för besökaren. Vi har även gjort plats för att kunna använda oss av större bilder, för att göra sidorna mer tilltalande.

 

Längre ner på sidan så har vi gått ifrån flikarna som vi använde oss av tidigare. Anledningen till det är att trenden inom webb går mot att det är scroll som föredras snarare än klick. Innehållet på den här sidan hämtas ifrån KursInfo. För er som arbetar med att mata in text i KursInfo, så håller vi skrivande stund på med att förenkla den processen genom att minska antalet fält som går att fylla i samtidigt som att de fält som finns kvar ska stämma överens med webben i hur de är döpta.

 

Hör gärna av er till kommunikation@hb.se om ni vill ställa frågor eller komma med förbättringsförslag.

Webbhandboken

Vi har nyligen publicerat en ny ingång, Webbhandboken, på högskolans anställdwebb. Webbhandboken vänder sig till dig som redigerar information på vår webbplats. Det finns mycket att tänka på inför publicering av information på webben och vi hoppas att webbhandboken ska vara ett stöd för att göra vår webbplats så bra som det bara är möjligt. Webbhandboken innehåller information om tillgänglighet, planering, sidansvar men också checklistor och manualer.

Webbhandboken hittar du på hb.se/webbhandboken

Sökfunktionen rankar lite bättre nu

Vi har alldeles nyligen fått ut en uppdatering till webben som bland annat innebär att sökfunktionen rankar sidor där sidnamnet matchar sökordet mycket högre än tidigare. Därför får vi förhoppningsvis mer relevanta träffar högre upp i sökresultaten.

Ett större omtag vad gäller sökfunktionen på webben är inplanerat för 2018, men tills att vi har det på plats är det här en åtgärd som förhoppningsvis underlättar en del för alla våra besökare på webbplatsen.