Tips: Så här länkar du till anställda vid högskolan

Det finns några olika sätt för att skapa en länk till en anställds kontaktsida på högskolans webben.

  1. Du kan välja att söka efter en persons kontaktsida via den globala sökfunktionen som finns tillgänglig på hela webbplatsen.När du klickat upp kontaktsidan i din webbläsare kan du kopiera adressen från adressfältet.

  2. Om du sökt fram personen via hb.se/kontakt går det att högerklicka på länken och välja ”Kopiera länkadress”. Exakt vad det står när du högerklicka beror på vilken webbläsare du använder och vilket språk du har i din webbläsare. Exemplet från bilden nedan kommer från Chrome på svenska. Det kan stå ”Copy link location” eller något snarlikt om du har en engelsk version.

  3. Du kan också, om du känner till personens signatur, formulera länken själv. Använd då förledet: https://www.hb.se/Genvagar/Kontakt/Anstalld/ Ange därefter personens signatur efter snedstrecket. Exempelvis blir länken till Björn Brorströms kontaktkort  https://www.hb.se/Genvagar/Kontakt/Anstalld/bbr