Klartecken för nytt CMS

Nu är det klart att vi kommer att förnya vårt CMS, det vill säga vårt publiceringsverktyg för webben. Den ansvariga arbetsgruppen har träffats för att gå igenom hur vi ska lägga upp arbetet. Helt klart är att skiftet kommer att uppta större delen av nästa år och det är många, både på Kommunikation och på högskolan i stort, som kommer att bli involverade.

Varför måste vi då förnya vårt publiceringsverktyg? Det är ju bara fem år sedan vi genomförde Redesign-projektet och lanserade vår nya webbplats i EpiServer. Färska undersökningar visar dessutom att våra besökare gillar designen, tycker att sidorna är bra och ger innehållet högsta betyg. Detta är glädjande men dessvärre är vårt nuvarande CMS EPiServer 6 föråldrat. Vi får inte längre några uppdateringar och saknar support på systemet vilket är kritiskt.

Att enbart uppgradera till senaste versionen av EPiServer, EPiServer 11, är inte möjligt rent tekniskt då det är så stora skillnader mellan den version som vi använder och den nya. Risken är hög att högskolans viktigaste informationskanal kan slås ut genom överbelastning/hackning, och dessutom lever inte nuvarande system upp till gällande lagar och regler. Därför behöver vi genomföra en förändring så fort som möjligt.

En arbetsgrupp på Kommunikation har under hösten gjort en förstudie där vi jämfört EPiServer 11 med SiteVision och WordPress. Nu ska vi sammanställa materialet för att kunna ta ett beslut om vilket CMS vi vill gå vidare med. Jag som systemägare och högskolans webbspecialister har också god dialog med våra kollegor på andra lärosäten för att ta del av deras erfarenheter. Det finns mycket klokskap att hämta och många har nya webblösningar eller är på väg att byta. I oktober lanserade Malmö universitet sin nya webb, i december gör Umeå universitet samma sak och till våren är det dags för Södertörns högskola och Högskolan i Halmstad.

Förutom att lära av andra kommer vi också att dra nytta av de svar som vi fått från olika undersökningarna gällande kommunikation/webb som gjorts här på högskolan.

Sökfunktionen på webben är en av de saker som vi definitivt kommer att ha med som en av de viktigaste förbättringsåtgärderna, oavsett CMS. Ett annat mål med bytet är att det ska vara en långsiktig lösning och att CMS:et lever upp till de lagar och regler som gäller för GDPR och tillgänglighet.

Vi är också medvetna om att det i organisationen finns förväntningar på en intranätlösning. Vi har av tradition alltid använt vår webb och anställdwebben som ett öppet intranät. Ett byte av CMS kan komma att innebära att vi på sikt gör förändringar, men inom nuvarande projektram finns inte förutsättningar för detta. Vi avvaktar också den förstudie som IT driver kring Office 365.

Annie Andréasson, kommunikationschef