Nytt webbpubliceringsverktyg blir EPiServer 11

Det är nu klart att nytt publiceringsverktyg för högskolans webb blir EPiServer 11. Beslut fattades av förvaltningschefen under tidig vår.

I och med det rådande budgetläget har omfattningen för projektet minskats ned jämfört med det som var utgångsläget (som beskrevs i inlägget i december). Bytet till nytt publiceringsverktyg kan därför ses som ett teknikprojekt där fokus är att lyfta verktyget från den föråldrade version vi har idag till en modern lösning. Övriga förändringar skjuts på framtiden och får tas som egna projekt efter uppgraderingen.

En specifik satsning kommer dock att genomföras i samband med uppgraderingen och det är gällande sökfunktionen. En mer kompetent och bättre fungerande sökfunktion kommer att kopplas på för att bättre svara mot externa besökares, studenters och anställdas förväntningar.

Projektet är i skrivande stund alldeles i startgroparna. Det finns en styrgrupp, projektledare och en projektgrupp som kommer att arbeta med detta. Vi startar nu och övergången till det nya systemet är planerad att genomföras under första halvåret 2020.

Under tiden som projektet genomförs kommer teknisk förvaltning av nuvarande webb att reduceras till ett minimum och endast omfatta helt nödvändiga förändringar.

Den här bloggen kommer att vara den huvudsakliga informationskanalen för uppgraderingsprojektet. Här uppdaterar vi löpande om vad som händer. Vid frågor går det bra att vända sig till kommunikation@hb.se.

Ida Danell, projektledare och webbspecialist