Status inför sommaren i projektet ”Nytt publiceringsverktyg för webben”

Det var många punkter som styrgruppen för projektet ”Nytt publiceringsverktyg för webben” gick igenom vid senaste mötet, där bland annat projektplanen beslutades.

Under våren har projektgruppen haft fem workshoppar tillsammans med webbyrån Consid, för att utreda hur dagens webb kan lyftas över till den nya versionen av EPiServer på bästa sätt. Tillsammans har de bland annat tittat på hur sid- och blocktyper kan generaliseras och förenklas på bästa sätt. De har också sett över navigeringen då det finns vissa problem med den i nuvarande lösning, framför allt i mobil.

För att täcka in de mer tekniska delarna, som exempelvis integrationen mellan Kursinfo och EpiServer, har ytterligare två workshoppar genomförts. I och med det hoppas vi få samsyn kring vad som ingår i projektet, så att avtal kan skrivas med Consid.  Efter det kan vi fokusera på att utforma sid- och blocktyperna mer i detalj och påbörja utvecklingsarbetet.

Parallellt med workshopparna har projektgruppen nu också kopplat in en kommunikatör för att sätta en plan för det interna förankringsarbetet. Till nästa styrgruppsmöte i september kommer denna aktivitetsplan att vara klar. Projektledarna Ida Danell och Marc Hermansson har bestämt att den interna förankringen kommer att ha fokus på förväntningarna kring vad övergången till det nya systemet kommer att ge oss. Något som vi vet är att trots att projektet bantats ner till ett ”tekniskt byte” så kommer det att innebära både synliga och navigeringsmässiga förändringar, både för alla dem som är redaktörer i systemet, men också för den som besöker webben.

Högskolans organisation för projektet

Styrgrupp
Annie Andréasson, projektägare och kommunikationschef, Karin Cardell, förvaltningschef, Anders Brännberg, IT-chef, Claes Lennartsson, biträdande akademichef vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT, Ida Danell, projektledare och systemförvaltare samt Marc Hermansson, projektledare intern förankring.

Högskolans interna projektgrupp
Ida Danell, projektledare och systemförvaltare, Marc Hermansson, projektledare intern förankring, Fredrik Karlsson, webbspecialist, Suss Wilén, webbspecialist samt Johanna Avadahl, kommunikatör.

Trevlig sommar!
Annie Andréasson, projektägare och kommunikationschef