Statusrapport för webbprojektet, 28 augusti

Arbetet med det nya CMSet är inne i en utvecklingsfas. Det innebär att Consid, som är den upphandlade webbyrån, skapar så kallade mock-uper för projektgruppen att ta ställning till. Det kan handla om allt från visualisering av webbplatsens navigering till blocktyper och olika listningar.

Parallellt med utvecklingsarbetet skapar projektgruppen upplägg för utbildning. Först kommer vi i projektet att lära oss EPiServer 11 och EPiFind. Därefter kommer vi fokusera på de runt 200 redaktörer som finns och verkar runt om på högskolan.

Under hösten kommer vi att börja boka in möten runt omkring på högskolan för att ytterligare förklara projektet, dess tidplan samt vilken typ av arbete som kommer krävas i samband med övergången.

Marc Hermansson, projektledare intern förankring