Statusrapport för webbprojektet, 9 oktober

Den senaste tiden har vi fått ett flertal leveranser av mock-ups (skisser) från Consid (den upphandlade webbyrån). Vi är noga med att sidorna i den uppgraderade miljön ska följa nuvarande koncept så mycket som möjligt och vi för en tät dialog kring de förändringar vi vill ha.

Den webbplatsundersökning som genomförts av företaget UserNeeds visar att besökarna tycker att vår design är tilltalande och väl fungerande. Vi ligger mycket väl till gentemot de andra lärosätena som genomförde motsvarande undersökning. Vi kommer inte göra någon mer webbplatsundersökning förrän migreringen av webben är helt klar.

Parallellt med att vi arbetar med mock-upsen ser vi över möjligheterna vad gäller utbildning av redaktörer i Epi11 för att alla ska kunna känna sig trygga och hemma vid användandet av det uppgraderade verktyget. För två veckor sedan skickade vi ut en inventering till de som har rättigheter i systemet idag. Cirka 175 stycken har svarat att de vill behålla sina rättigheter efter migreringen. Detta innebär en ganska omfattande utbildningsinsats och vi kommer att genomföra en direktupphandling av utbildningar. Utbildningarna kommer att anpassas till vår egen miljö och ska också omfatta tillgänglighet och liknande.

Till sist uppmanar vi alla som tycker att deras sektion eller motsvarande forum behöver en kort presentation kring vad uppgraderingen innebär att kontakta projektledarna, Marc Hermansson eller Ida Danell, så kan vi komma på besök och berätta om vad som är på gång.

Projektledarna