Statusuppdatering för webbprojektet, 5 februari

Vår testmiljö börjar nu mer och mer likna den färdiga webbplatsen så som den kommer att se ut vid lansering. Vi kommer snart att ha en överblick över hur mycket innehåll som kan flyttas mellan gamla och nya webben automatiskt och hur mycket vi kommer behöva flytta manuellt. Det vi vet idag är att formulären kommer bli ett sådant område där vi behöver göra allt manuellt. I de fall där det dyker upp frågor vid flytten kommer vi att kontakta de redaktörer som är ansvariga för formuläret med eventuella följdfrågor och mer information.

När vi har en överblick över hur mycket som går att flytta automatiskt kan vi också sätta ett datum för när vi kan publicera nya webben.

I projektet ingår att se över möjlighet till utbildning av redaktörer i Epi11. Det sker genom en direktupphandling av just utbildningar. Dessvärre har upphandlingen fått göras om en gång då inga leverantörer kunde möta de krav som ställdes. Detta gör att just den delen av projektet släpar efter lite. Det påverkar inte övriga projektet som ligger i fas.