Statusuppdatering för webbprojektet, 28 april

Projektet är försenat. Leverans från Consid kommer att ske den 20 maj istället för den 15 april som var planerat. Anledningen är att Consid har underskattat mängden arbete i kombination med resursbrist och sjukskrivningar. Det är tråkigt men det är ett sätt att säkerställa att leveransen håller en god kvalitet från början istället för att leverera en undermålig produkt och rätta till i efterhand. Förseningen påverkar inte det övriga arbetet med webbprojektet.

De som är redaktörer i nuvarande installation av EPiserver har fått ett mail om en onlineutbildning i EPiserver 11 som behövs för att få behålla sina redaktörsrättigheter. Utbildningen beräknas ta 3-5 timmar och tiden går att disponera fritt. I samband med utbildningen finns också ett antal coachningstillfällen via Zoom om totalt 6 timmar för att ställa frågor och få stöttning. Dessa kommer att vara schemalagda och fördelade på ett antal tider under våren.