Information till redaktörer #2

Nu är det bestämt – 10 juni går vi över till den nya webben! Steg 1 (migrering) är nu avklarat och vi går vidare till steg 2.

Steg 2 – 1 juni

Nu på måndag börjar kommunikationsavdelningen att se över och rätta till så mycket som hinns med fram till den 10 juni.

Publicerad webb: EPi6 (gamla webben)

Du som redaktör: Se till att gå så mycket av webbutbildningen som möjligt. Det är ett bra sätt att bekanta sig med gränssnittet.

Steg 3 – 10 juni

Vi byter webb. Alla redaktörer kommer släppas på den nya webben den 8 juni. Vi är medvetna om att det är kort om tid mellan att majoriteten av redaktörer släpps in och webben publiceras. Det blir tyvärr så eftersom leveransen från webbutvecklingsbyrån är försenad med nästan en månad och vi vill ha webben publicerad innan semestrarna. Webben behöver inte vara perfekt till den 10 juni. Du kommer ha tillgång till den gamla webben fram till hösten. Det kommer över sommaren att ligga ett meddelande på alla sidor på webben som gör det tydligt att det pågår ett arbete.

Publicerad webb: EPi11 (nya webben)

Du som redaktör: Se över dina sidor inför hösten. Du kommer att få ett mail den 8 juni med allt du behöver för att kunna logga in och börja arbeta i nya webben.

Information till redaktörer #1

Nu går vi in i migreringsveckan och nu kommer det att hända saker på webben som påverkar dig som redaktör! Här kommer information om vad som händer framöver, steg för steg.

Steg 1

På onsdag 20 maj kör vi ett script som flyttar publicerat och opublicerat material från den gamla webben till den nya. Efter det kommer den nuvarande webben (Epi6) fortfarande vara publicerad och användas. Under tiden kommer de sista bitarna att komma på plats i det nya och systemet förbereds med innehåll på sektionsytor och liknande. Kortfattat kan man säga att det som följer med i migreringen är redaktionellt innehåll som inte ligger i layout-block. Läs mer om detta och andra vanliga frågor i vår FAQ: https://webbredaktionen.hb.se/faq/

Publicerad webb: EPi6 (gamla webben)

Du som redaktör: Gör så få ändringar som möjligt efter 19 maj klockan 16:00. Kan du skjuta på dina ändringar så gör det. Du måste själv hålla koll vilka ändringar du gjort i EPi6 som du sen (i steg 2) även måste göra i EPi11.

Steg 2

Vår bedömning är att detta steg kommer att påbörjas den 1 juni men detta kan komma att ändras. I detta steg släpps alla redaktörer in i nya webben (EPi11). Vi har nu två system vi behöver arbeta parallellt i under en tid, innan det nödvändigaste är på plats och vi går över helt till den nya webben.

Publicerad webb: EPi6 (gamla webben)

Du som redaktör: Du kommer att få ett mejl med en inloggningslänk och kan nu gå in och själv börja redigera i nya webben (EPi11). Tänk på att du i detta steg måste göra alla ändringar i både EPi6 och EPi11, eftersom det fortfarande är EPi6 som är publicerad! Glöm inte heller att de eventuella ändringar du gjort i EPi6 under steg 1 nu också måste göras i EPi11.

Steg 3

Vi siktar på att helt gå över till EPi11 senast innan midsommar. Vi återkommer med information om detta.

Publicerad webb: EPi11 (nya webben)

Du som redaktör: Från och med detta steg är det endast EPi11 som används och du gör alla dina ändringar i detta system.

Förtydliganden angående utbildningen i EPiserver 11
Använd ditt vanliga inlogg för att logga in i utbildningsmiljön (vår stagemiljö som den också kallas). Länken som du får i utbildningarna är en direktlänk till utbildningsmiljön/stagemiljön. I utbildningsmiljön är det för övrigt helt ofarligt att testa lite vad man vill under utbildningens gång. Detta är endast en testversion av vår webb. Sunt förnuft gäller dock då det är vår gemensamma testmiljö där vi alla arbetar tillsammans. Vi har tillgång till utbildningen i fem månader till, så du kan gå tillbaka och läsa på om något känns oklart under arbetets gång.