Många frågor kring menyn och navigeringen på webben

Högskolan fick en ny webb i juni i år då vi gick över från Episerver 6 till Episerver 11. I samband med det fick webben också en ny meny och navigeringslösning. Nedan berättar vi om vad problemen beror på och hur menyn fungerar. Bra att känna till är att den nya menyn fungerar likadant oavsett genom vilken typ av enhet du besöker hb.se, det vill säga på en skärm på datorn, i din mobil och i surfplattan.

På Kommunikation har vi fått många synpunkter på menyn. Det är många som tycker att den dels är svår att hitta, dels är svår att förstå, använda eller navigera i. Det är beklagligt att vi när vi lanserat en helt ny meny, inte fått till en mer välfungerande lösning som besökarna förstår och kan känna sig nöjda med.

Att menyn är uppbyggd på detta sätt beror först och främst på att vi har vi en stor och komplex webbplats med väldigt många rubriknivåer (över tio på sina ställen). Detta är problematiskt rent strukturellt, men gör också att det blir svårare att bygga en överskådlig meny, där nivåerna framgår för besökaren på ett begripligt sätt.

En hållbar lösning vore därför att göra om strukturen i grunden och banta ned antalet nivåer betydligt. Detta är dock ett omtag som inte rymdes inom ramen för bytet till Episerver 11. Vi har därför den komplexa strukturen att förhålla oss till i dagsläget och den gör att antalet möjliga meny-/navigeringslösningar blir begränsade.

Den förra navigeringslösningen hade också sina särskilda utmaningar och begränsningar, vilket gjorde att den inte kunde användas vid övergången till Episerver 11.

Utifrån dessa förutsättningar blev vi starkt rekommenderade av experterna på vår utvecklingsbyrå att välja den navigeringslösning som vi nu har på plats. Det var inget lätt beslut, då vi själva känt stor tveksamhet inför lösningen, men vi behövde också börja någonstans för att få till en meny.

Jobbar intensivt på lösningar
Tyvärr är inte utfallet fullt så lyckat som vi kunnat önska. Vi jobbar därför på två lösningar. En kortsiktig som, om det är möjligt, ska göra menyn mer lättillgänglig ut ett besökarperspektiv, men också en långsiktig som handlar om att möta problematiken med den djupa strukturen och sättet en meny kan presentera vår webb.

Generellt kan sägas att vi har många barnsjukdomar med den nya webben. Vi jobbar intensivt med att lösa dessa så snart som möjligt. Söket är till exempel ett område som behöver trimmas ytterligare för att det ska fungera på en tillfredsställande nivå. Vi har dock varit mellan utvecklare i samband med byte av upphandlad webbyrå under sommaren/hösten. Därför har allt också gått långsammare än vi önskat, men nu börjar vi sätta rutiner och har fått upp bättre fart på de ärenden som kommer in.

Så fungerar navigeringen
För dig som undrar hur navigeringen fungerar så kommer en beskrivning här.

Du hittar menyn högst upp i sidhuvudet på alla sidor på hb.se.

För att öppna menyn behöver du klicka på ”hamburgaren” (där det står Meny). Då öppnas menyn och visar den del av strukturen som du står i för tillfället.

Den sida du befinner dig på är markerad med fetstil och visas högst upp i menyn. Om den aktuella sidan du befinner dig på har ”syskon” på samma nivå i strukturen visas dessa också i menyn direkt när du öppnar den.

För att borra dig djupare ned och komma till sidor som ligger under i strukturen klickar du på pilen som visas bredvid de menyval som har en struktur under sig.

Vill du däremot se vad som finns högre upp i strukturen för den sida du befinner dig på får du klicka på pilen som visas över rubriken för den sida du befinner dig på just nu. Här kan du pila dig uppåt ända tills du kommer till ”roten” för webben, det vill säga startsidan för hb.se.

Med hopp om förståelse och tålamod!
/Ida Danell, systemförvaltare för webben och projektledare för bytet av webbsystem