Lagen om tillgänglighet för digital offentlig service

Så heter den nya lag som tillämpades fr.o.m. 23 september 2020.

Lagen innehåller bestämmelser som innebär att tjänster och information som en offentlig aktör tillhandahåller genom en webbplats eller mobil applikation ska vara tillgänglig. Sådan digital service ska uppfylla kraven att vara:

  • möjlig att uppfatta
  • hanterbar
  • begriplig
  • robust

På högskolan arbetar vi just nu med att se över våra pdf-filer, ett arbete som många medarbetare ute i verksamheten blivit involverade i.
Det finns en FAQ på hb.se där det går att se några av de vanligaste frågorna som uppstått sedan informationen om tillgängliga pdf-filer gick ut till verksamheten. Den listan kommer att fyllas på kontinuerligt.

Vi som ansvarar för webben på högskolan har tagit fram en handlingsplan som vi utgår ifrån för att säkerställa att vår webbplats uppfyller de nya lagkraven. Vi har ett antal riktlinjer på webben som vi inte lever upp till ännu och som vi arbetar för fullt med att åtgärda. Riktlinjerna ingår i en europeisk standard som den nya lagen grundar sig i. En standard som bygger på WCAG 2.1 nivå AA. För att fördjupa sig i standarden för tillgänglighet så går det att läsa mer på webbriktlinjer.se.

Något annat som den nya lagen för med sig är att varje offentlig aktör ska publicera en tillgänglighetsredogörelse på sin webbplats. I den redogörelsen finns information gällande hur vi på högskolan arbetar med tillgänglighet på webben. Det finns också information om hur våra besökare rapporterar in brister både till oss direkt men också till Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). DIGG är utsett till tillsynsmyndighet och är de som ser till så att den nya lagen efterlevs.

Har du frågor om hur du skapar tillgängliga sidor på webben är du alltid välkommen att kontakta webbredaktionen via kommunikation@hb.se.

Tips på vidare läsning:

Hur vi arbetar med tillgänglighet på hb.se – Tillgänglighet på webben
Läs mer om Digg och deras uppdrag – DIGG.se
FAQ-lista utifrån medarbetarnas frågor – Frågor och svar om nya tillgänglighetsdirektivet
Tillgänglighetsredogörelse för hb.se – Tillgänglighetsredogörelse

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *