Förvaltningsärenden för webben

Vi har en upphandlad byrå (Consid) som hjälper oss med koncept/design och kodning för webbplatsen. För förvaltningsärenden, d.v.s. allt som inte är separata projekt eller större omtag av webbplatsen, har vi fem timmar i veckan. Inom denna tid ska buggar rättas, förbättringar göras och mindre utvecklingsärenden ska också hanteras. När byrån är klar med några ärenden får vi ett ”paket” med dessa ändringar som vi först lägger ut i vår testmiljö för att se att allt fungerar som det är tänkt. Om allt ser bra ut går ändringarna sedan ut i produktion på hb.se. Här i bloggen kommer vi att berätta om de driftsättningar som sker.

Idag har vi fått ut ett paket i drift som innehåller följande:

  • Rättad felhantering för inlämning av examensarbete vid tomt huvudområde och tom nivå samt borttagen urkundsadress för huvudområdet Offentlig förvaltning. Nytt huvudområde Information Management.
  • Flikarna på program- och kurssidor under ”Vill studera” visades fel om motsvarande sida i kurs- eller programtorget ej var publicerad. Rättat så att flikarna blir korrekta.
  • Mobilmenyn hade fel benämning på svenska (Menu). Rättat så att det blir ”Meny” på svenska och ”Menu” på engelska.
  • Tillgänglighetsförbättring vid ej ifylld alt-text för bilder.
  • Justerad hjälptext för kontaktsöket.

Resultatet från webbenkäten

Under november månad genomfördes två webbenkäter för att undersöka vad anställda och studenter vid Högskolan i Borås tycker om sina respektive ingångar på webben (hb.se/anställd och hb.se/student).

32% av alla anställda svarade på enkäten vilket gör att vi fått ett gott underlag för vidare arbete med uppföljning av resultatet. När det gäller studentenkäten var svarsunderlaget lågt, men fokus lades främst på att få in svar från anställda denna gång, då behovet av förändringar främst gäller anställdwebben. Studenterna var också relativt positiva i sina svar medan medarbetare hoppas på en utveckling av anställdwebben.

Enkätsvaren är sammanställda i rapportform (du hittar dem längst ner i inlägget och också på sidan Dokument). Rapporterna visar endast på de resultat som framkom, uppföljning kommer göras och kommuniceras på andra sätt. Ni är flera som vill ha större transparens vad gäller Kommunikationsavdelningens webbarbete. Som ett direkt led i uppföljningen av enkäten startades därför denna blogg. Vi hoppas att den bland annat ska göra det enklare för er att veta vad som händer på webben, hur vi jobbar vidare med enkätresultaten och ge er möjlighet att kommentera genomförda och kommande förändringar.

För att kort nämna en del av resultatet från webbundersökningen kan konstateras att det finns ett stort behov av att förtydliga strukturen och ingångarna på anställdwebben. Ingångarna ”Om min anställning”, ”För mitt arbete” och ”Tjänster och Support” är för lika och otydliga – det är svårt att förstå vad som finns under respektive del. Vi kommer att se över strukturen på anställdwebben i sin helhet framöver och detta är ett arbete som till viss del redan påbörjats. Strukturen är dock omfattande så det är en utmaning att få allt att passa in på bästa sätt. Vi kommer att be er om hjälp i detta framöver.

De som svarat på enkäten är oftast inne på anställdwebben flera gånger varje dag (62 %). Man har god kännedom om målgruppsanpassningen av webbplatsen: 92 % kände till de tre olika ingångarna – externa webben, studentwebben och anställdwebben.

Sökfunktionen får mycket kritik och här har finns ett förbättringsarbete att göra. Vi kommer dock aldrig att kunna mäta oss med Google, även om det självklart hade varit önskvärt.

86% av de som svarat på enkäten är positiva till att använda sidfoten till länkar utifrån kategorier så som Lärare, Administratör, Chef, Doktorand och Forskare. Roligt att ni kan tänka er att prova detta! Här kommer det också gå att se resultat ganska snart, vi hoppas kunna implementera detta redan under januari.

Hej och välkommen

Välkommen till webbredaktionens alldeles nystartade blogg.

Webbredaktionen på högskolan består av Suss Wilén, Ida Danell och Fredrik Karlsson. Det är vi som kommer finnas här för att skapa inlägg, svara på frågor och vi hoppas såklart att du som läsare har många kloka synpunkter att dela med dig av. Du kan välja att kontakta någon av oss direkt, maila kommunikation@hb.se eller skriva en kommentar här i bloggen.

På webbredaktionen har vi extra mycket på gång just nu. Det är projekt som kan komma att påverka dig som jobbar på högskolan och annat som kanske bara är av intresse. För att vara säkra på att du som vill eller är nyfiken får information om vad som är på gång och direkt kan komma med feedback och synpunkter, har vi skapat webbredaktionen.hb.se.

I bloggen kommer vi lyfta de stora projekten som är på gång, ge exempel på kommande funktioner, lyfta lite tips och tricks kopplat till webben och be dig om synpunkter kring kommande förändringar.

Undrar du över bloggens funktion och utseende?
Vi har använt oss av en gratisblogg från WordPress och layouten utgår från standardtemat. Vi hoppas såklart att du gillar utseendet men vi vill redan från start vara tydliga med att det inte är det vi vill fokusera på. Tanken är att gå direkt på de spännande delarna, innehållet!

Har du frågor? Lämna gärna en kommentar eller hör av dig till oss via mail eller telefon.

Välkommen