Statusuppdatering för webbprojektet, 28 april

Projektet är försenat. Leverans från Consid kommer att ske den 20 maj istället för den 15 april som var planerat. Anledningen är att Consid har underskattat mängden arbete i kombination med resursbrist och sjukskrivningar. Det är tråkigt men det är ett sätt att säkerställa att leveransen håller en god kvalitet från början istället för att leverera en undermålig produkt och rätta till i efterhand. Förseningen påverkar inte det övriga arbetet med webbprojektet.

De som är redaktörer i nuvarande installation av EPiserver har fått ett mail om en onlineutbildning i EPiserver 11 som behövs för att få behålla sina redaktörsrättigheter. Utbildningen beräknas ta 3-5 timmar och tiden går att disponera fritt. I samband med utbildningen finns också ett antal coachningstillfällen via Zoom om totalt 6 timmar för att ställa frågor och få stöttning. Dessa kommer att vara schemalagda och fördelade på ett antal tider under våren.

FAQ – byte från Epi6 till Epi11

Uppdaterad 2020-05-15

När byter vi?
Vi byter den 10 juni. Högskolan får leverans från Consid den 20 maj. I samband med det körs migreringsscriptet. På måndagen den 25 maj kommer vi i webbprojektet att se över vad som fungerat och inte, se till så topp-nivåerna stämmer och börja ställa in rättigheter. Om allt går som det ska kan vi släppa på de första redaktörerna redan den 1 juni för att därefter släppa på efterhand.

Vad behöver jag som redaktör göra?
Du behöver se till att du från den 19 maj klockan 16:00 publicerar så lite som möjligt i EPi6 för att undvika dubbelarbete. Allt som skapas i EPi6 efter den 19 maj måste göras om manuellt i EPi11 när du får tillgång till den skarpa miljön. Utöver det så behöver du bara vänta på ett mail med en inloggningslänk som säger att nu går det bra att börja jobba parrallelt i bägge systemen för att därefter vänta på ett mail som säger att nu byter vi helt till EPi11.

Vad kommer migreras?
Innehåll från redaktionella sidor migreras över till Epi 11. Vi kommer inte att kunna migrera innehåll som ligger i layoutblock (de lila blocken i EPi6). Den typen av ytor behöver alltså populeras (skapas upp) på nytt i skarpa EPi11-mljön. Mappstrukturen med filer/bilder kommer att migreras över.

Men allting kommer behöva ses över och trimmas in.

Vad händer med alla webb-ärenden i EPi6 som jag inte kan lösa själv?
Under den här perioden kommer vi ha svårt att hjälpa till i alla ärenden i EPi6. Allt fokus kommer ligga på att genomföra populering och uppsättning av det nya systemet så snabbt och smidigt som möjligt.

Vad kommer förändras?
Framför allt är det webbens ”baksida” som påverkas. I grund och botten är det en uppdatering/byte av publiceringsverktyg. Men eftersom gapet mellan versionerna är så stort behandlar vi uppgraderingen som ett byte av system. Vi kommer få nya och förbättrade funktioner samtidigt som webben kommer bli mer lättarbetad – med färre sidtyper och block bland annat.

Designen på webben kommer att ändras något, men struktur och upplägg kommer vara detsamma. Menyerna och navigeringen kommer att förändras och bli en så kallad hamburgermeny istället för dagens upplägg.

Kommer sökfunktionen göras om?
Vi får en helt ny sökmotor – Epifind. Sökupplevelsen kommer att förbättras och vi kommer ha större möjlighet att påverka sökets funktioner och de resultat som visas. Detta kräver dock intrimning och kommer vara ett ständigt pågående arbete. Det ska också tilläggas att vår sökfunktion aldrig kommer kunna konkurrera med Google eller liknande, men vi kommer ha en sökmotor som är mer kraftfull än det vi har idag.

När är det klart?
HB får leverans från webbutvecklingsbyrån Consid 20 maj –  därefter börjar ett arbete av anpassningar, vidare utveckling av det som ännu inte är klart samt flytt och rens. Lansering sker före sommaren.

Hur kommer jag åt Epi11?
Du kommer att logga in i Episerver på samma sätt som tidigare. Under perioden då båda systemen är tillgängliga kommer du ha en annan länk för Epi11.

Kommer jag få en utbildning i Epi11?
Ja, om du sedan tidigare är redaktör i Epi6 kommer du att ha möjlighet att fortsätta vara redaktör på webben. Du behöver gå en utbildning i Epi11 för att behålla dina rättigheter. Den kommer att ges under våren och anordnas av företaget 7minds. Det är en online-utbildning. Mer information kommer direkt till dig som är redaktör.

Blir det stor skillnad för mig som redaktör?
Ja. Epi11 är ett helt nytt verktyg. I början kan det därför kännas ovant, men när du väl vant dig så är gränssnittet mer intuitivt än dagens lösning. Det är mer modernt och anpassat efter dagens förutsättningar.

Statusuppdatering för webbprojektet, 24 mars

Ur högskolans perspektiv handlar projektet just nu om testning. Det vi testar är leveranser från Consid, vi granskar det som ska flyttas över samt testar design och funktion. Parallellt med detta pågår ett omfattande arbete med att skapa de formulär i Epi11 som tidigare funnits i Epi6. Det är ett manuellt jobb där varje fråga eller textrad flyttas och kopieras separat mellan systemen.

Efter den 15 april kommer vi börja jobba i bägge systemen. Det innebär att redaktionella ändringar som görs i Epi6 inte kommer följa med in i Epi11. När detta sker kommer det finnas information om vad som gäller på inloggningssidan till Epi6.

Upphandlingen av utbildning är i mål! Företaget 7minds kommer genomföra utbildning med alla redaktörer under våren/sommaren.

Statusuppdatering för webbprojektet, 5 februari

Vår testmiljö börjar nu mer och mer likna den färdiga webbplatsen så som den kommer att se ut vid lansering. Vi kommer snart att ha en överblick över hur mycket innehåll som kan flyttas mellan gamla och nya webben automatiskt och hur mycket vi kommer behöva flytta manuellt. Det vi vet idag är att formulären kommer bli ett sådant område där vi behöver göra allt manuellt. I de fall där det dyker upp frågor vid flytten kommer vi att kontakta de redaktörer som är ansvariga för formuläret med eventuella följdfrågor och mer information.

När vi har en överblick över hur mycket som går att flytta automatiskt kan vi också sätta ett datum för när vi kan publicera nya webben.

I projektet ingår att se över möjlighet till utbildning av redaktörer i Epi11. Det sker genom en direktupphandling av just utbildningar. Dessvärre har upphandlingen fått göras om en gång då inga leverantörer kunde möta de krav som ställdes. Detta gör att just den delen av projektet släpar efter lite. Det påverkar inte övriga projektet som ligger i fas.

Statusuppdatering för webbprojektet, 3 december

Projektet har gått från mock-ups till klickbar testversion. Consid kodar och utvecklar för fullt och vi har nu fått möjlighet att börja testa de första leveranserna. Och vi gillar vad vi ser! Samtidigt genomför vi en direktupphandling av utbildningar för befintliga redaktörer.

Parallellt med uppgraderingen har vi passat på att se över anställdwebbens struktur och upplägg.
Läs mer om detta på anställdwebben.