Webbredaktionen kompetensutvecklar sig om intranät och tillgänglighet

Den här veckan är delar av webbredaktionen på resande fot för att lära sig mer om både ”Smarta Intranät” och tillgänglighet i form av Funka-dagar i Stockholm.

Konferensen om smarta intranät gavs under en heldag och med ”smart” menas i sammanhanget intranät som innehåller sociala funktioner, så som exempelvis möjlighet att gilla eller kommentera artiklar, kommunicera i grupper och liknande.

I mångt och mycket är utmaningarna för att få till ett riktigt bra intranät ofta samma oavsett storlek på organisation eller typ av verksamhet. Vikten av en bra struktur, en kompetent sökfunktion samt uppdaterat och relevant innehåll gäller för alla. Det är också tydligt att det är innehåll av typen ”nära hjärtat” som skapar mest engagemang bland användarna och att ledningsinformation är det som är svårast att få interaktion kring.

En intressant reflektion för Högskolan i Borås del är att det trendspanades en del om att intranäten kommer att vara mer öppna och tillgängliga i framtiden. Utbildningsföretaget AcadeMedia gjorde till exempel en presentation om resan från ett låst intranät till en öppen medarbetarwebb (med viss lösenordsbegränsning på några sidor) och vilka vinster de sett med den processen.

Samtidigt på en annan plats i Stockholm pågick Funkas tillgänglighetsdagar som äger rum en gång om året.

Det har varit inspirerande att vara i en miljö där alla kan delta och närvara fysiskt på samma vilkor.  Förvisso har konferensen ett uteslutande fokus på tillgänglighet, men det gör en ändå påmind om vilka brister och hur uteslutande vårt samhälle fortfarande är för människor med olika funktionsnedsättningar.

Webbredaktionen välkomnar den stundande lagändringen gällande tillgänglighet på bl.a. webb, den gör att vi kommer gå från BÖR till SKALL i vår tillgänglighetsanpassning. Det kommer sätta press på många myndigheter och förhoppningsvis öka medvetandet i stort hos alla från användare, hela vägen till utvecklare.

En farhåga som dock nämndes på konferensen är att nivån för vad som uppfyller lagkraven kanske har sats för lågt, vilket kan leda till att länder inom EU som inte är lika långt gångna i sitt arbete mot tillgänglighet, som vi är i Norden, nöjer sig med att uppfylla minimumkraven och sen känner sig klara där.

Konferensen var uppdelad i olika spår där det ena var den visuella delen med video, bilder och text. Det andra spåret hade fokus på utveckling och kod. Eftersom vi har vår utvecklingsbyrå som sköter all utveckling så låg vårt fokus på det första spåret. Bland mycket  annat fick vi lyssna till hur Kungälvs kommun börjat med att nå ut till sina invånare genom video och så fick vi även tips av Funkas språkexpert  hur vi kan (och bör) skriva lättläst på webben.

Ett citat som fastnade på konferensen var ”det kan inte finnas några undantag om det ska vara tillgängligt”.  Ett bra ställningstagande att ta med oss i vårt fortsatta arbete mot en tillgänglig(are) webb.

Genvägar i sidfoten

Nu är hela styrkan tillbaka efter jul- och nyårsledigheterna och det är mycket på gång redan.

På anställdwebben har det under dagen gjorts två ändringar. Den första lite mindre ändringen är en färgändring på listen till anställdwebben, den har gått från gråblå till rosa. Detta är en ändring som vi gjort för att förtydliga skillnaden mellan vår studentwebb och anställdwebben.

Den andra nyheten är att vi lagt en ny funktion på anställdwebben i form av genvägar i sidfoten. Dessa genvägar hoppas vi ska kunna bli användbara för dig som användare då strukturen på anställdwebben är stor och svår att hitta i. Vi kommer självklart jobba vidare med att förbättra strukturen så att den ska bli tydligare och bättre, men det är ett stort och omfattande arbete som tar längre tid att genomföra.

Här hittar du genvägarna:

 

De nya genvägarna i sidfoten leder till länksamlingar som är kopplade till funktion/titel för dig som är anställd på högskolan. Det som tagits fram är ett första förslag som baseras på inkomna önskemål, svaren i enkäten och omvärldsbevakning. Vi tror inte att länksamlingen är komplett så därför ser vi jättegärna att du hör av dig till oss på webbredaktionen om du vill lägga till, ta bort eller ändra någon av de befintliga länkarna.

Du kan även snabbt nå sidorna för respektive funktion/titel genom adresserna:

Adresserna till den engelska webben är:

Har du andra tankar eller idéer på förändringar som kan förenkla användandet av webbplatsen så tveka inte att höra av dig till oss.

Resultatet från webbenkäten

Under november månad genomfördes två webbenkäter för att undersöka vad anställda och studenter vid Högskolan i Borås tycker om sina respektive ingångar på webben (hb.se/anställd och hb.se/student).

32% av alla anställda svarade på enkäten vilket gör att vi fått ett gott underlag för vidare arbete med uppföljning av resultatet. När det gäller studentenkäten var svarsunderlaget lågt, men fokus lades främst på att få in svar från anställda denna gång, då behovet av förändringar främst gäller anställdwebben. Studenterna var också relativt positiva i sina svar medan medarbetare hoppas på en utveckling av anställdwebben.

Enkätsvaren är sammanställda i rapportform (du hittar dem längst ner i inlägget och också på sidan Dokument). Rapporterna visar endast på de resultat som framkom, uppföljning kommer göras och kommuniceras på andra sätt. Ni är flera som vill ha större transparens vad gäller Kommunikationsavdelningens webbarbete. Som ett direkt led i uppföljningen av enkäten startades därför denna blogg. Vi hoppas att den bland annat ska göra det enklare för er att veta vad som händer på webben, hur vi jobbar vidare med enkätresultaten och ge er möjlighet att kommentera genomförda och kommande förändringar.

För att kort nämna en del av resultatet från webbundersökningen kan konstateras att det finns ett stort behov av att förtydliga strukturen och ingångarna på anställdwebben. Ingångarna ”Om min anställning”, ”För mitt arbete” och ”Tjänster och Support” är för lika och otydliga – det är svårt att förstå vad som finns under respektive del. Vi kommer att se över strukturen på anställdwebben i sin helhet framöver och detta är ett arbete som till viss del redan påbörjats. Strukturen är dock omfattande så det är en utmaning att få allt att passa in på bästa sätt. Vi kommer att be er om hjälp i detta framöver.

De som svarat på enkäten är oftast inne på anställdwebben flera gånger varje dag (62 %). Man har god kännedom om målgruppsanpassningen av webbplatsen: 92 % kände till de tre olika ingångarna – externa webben, studentwebben och anställdwebben.

Sökfunktionen får mycket kritik och här har finns ett förbättringsarbete att göra. Vi kommer dock aldrig att kunna mäta oss med Google, även om det självklart hade varit önskvärt.

86% av de som svarat på enkäten är positiva till att använda sidfoten till länkar utifrån kategorier så som Lärare, Administratör, Chef, Doktorand och Forskare. Roligt att ni kan tänka er att prova detta! Här kommer det också gå att se resultat ganska snart, vi hoppas kunna implementera detta redan under januari.