Uppdateringar för webben

Vi har precis fått ut några uppdateringar för webben som innehåller en del synliga förändringar:

  • Med anledning av GDPR har vi infört en ruta för godkännande av cookies för de som besöker vår webbplats.
  • En tydligare visning för när våra nyheter innehåller filmat material.
  • LinkedIn har lagts till i sidfoten bland de andra länkarna till sociala medier.
  • Vi har också passat på att publicera en ny modul för länkar till ”Vanliga verktyg” under anställd och student (på svenska och engelska). Vi ser sommaren som en testperiod för den.

På gång under hösten

Nu har sommaren och semestrarna passerat och hösten är istället på intåg. Några mindre uppdateringar har gjorts på webben, till exmepel visar mobilmenyn nu hela strukturen för externa webben på startsidan för hb.se. Inom kort kommer vi också att ha en ny modul för ”Vanliga verktyg” på plats.

Under hösten kommer vi att fokusera på den fortsatta utvecklingen av forskningswebben. Konceptet är nu relativt färdigt och kodningen har påbörjats. Stor vikt har lagts på att många ska ha fått möjlighet att påverka och ha synpunkter på den forskningswebb vi håller på att ta fram. Du är alltid välkommen att komma upp till oss på H6 eller kontakta oss via kommunikation@hb.se om det är något du funderar över.

Vi kommer också att arbeta med att vidareutveckla våra rekryterande sidor och där är tanken att en uppdatering ska vara på plats inför rekryteringen till höstterminen 2018.

Uppdatering av fältet för bekräftelsemail-text i formulär

På tisdag nästa vecka (dvs den 27 juni) kommer vi att uppdatera med några nya funktioner för webben. Uppdateringen innebär att det blir möjligt att, till exempel, göra klickbara länkar och formaterad text i de bekräftelsemail som kan skickas ut i samband med ett formulär fylls i på webben. Fältet som kommer att uppdateras är det som heter ”Bekräftelse-mail text” för blocket ”Formulär” i redigeraläget i EPiServer. Tyvärr innebär uppdateringen att alla eventuella radbrytningar som just nu ligger i befintliga texter i detta fält kommer att försvinna. All text kommer alltså att vara kvar, men de bekräftelsemail som skickas efter att uppdateringen gjorts blir alltså lite mindre snygga (utan radbrytningar) om du manuellt inte uppdaterar texterna i detta fält efter att uppdateringen gått ut.

Vet du att du är redaktör för formulär som ligger ute på webben är det bra om du efter att uppdateringen gjorts går in och ser över bekräfteslse-mailtexterna för ditt/dina formulär så att de är snyggt formaterade. Det går tyvärr inte att göra detta i förväg.
Våra manualer, till exempel den som guidar dig i att skapa formulär, finns under Dokument. Kika gärna där!

Utöver denna förändring får vi också ut några mindre uppdateringar för sökfunktionen: Äldre nyheter kommer att rankas lägre än nya. Förslagen som visas i type-aheaden ska vara mer synkroniserade med ordningen på det som dyker upp på sökresultatsidan. Sökfunktionen ska också indexera den meta-datainformation som kan läggas in på våra sidor på ett bättre sätt.

Möjlighet att visa 360-gradersbilder

Vi har i dagarna fått en uppdatering för webben som gör det möjligt att visa 360-gradersbilder. Detta görs med hjälp av innehållsblocket ”360-gradersbild”.

I denna uppdatering har vi också fått en ny egenskap för bildpuffar som gör det möjligt att går att ställa in ”dynamisk höjd” för textinnehållet. Det innebär att ytan i puffarna kan anpassa sig efter hur mycket text det är i istället för att ha en fast höjd (som är standardbeteendet).

Om du har frågor om hur du gör för att använda det nya blocket och/eller egenskapen kan du höra av dig till webbredaktionen. Vi nås genom kommunikation@hb.se.

Förbättrad meny i desktopläge

I fredags gick det ut nya uppdateringar för webben.

Den större nyheten denna gång är att menyn i desktopläge har fått en bättre design för besökare som klickat sig djupt ned i menystrukturen. Vi har också fått en tydligare markering för vart man befinner sig någonstans i menyn.

Mindre ärenden som också kommit ut i produktion:

  • Information om ”första anmälningsdag” visas på externa kurssidor om detta finns angivet i Kursinfo.
  • Stöd för att visa fortsättningsterminer för kurs.
  • Lagt till kod för Google AdWords + Facebook-pixel