På gång under hösten

Nu har sommaren och semestrarna passerat och hösten är istället på intåg. Några mindre uppdateringar har gjorts på webben, till exmepel visar mobilmenyn nu hela strukturen för externa webben på startsidan för hb.se. Inom kort kommer vi också att ha en ny modul för ”Vanliga verktyg” på plats.

Under hösten kommer vi att fokusera på den fortsatta utvecklingen av forskningswebben. Konceptet är nu relativt färdigt och kodningen har påbörjats. Stor vikt har lagts på att många ska ha fått möjlighet att påverka och ha synpunkter på den forskningswebb vi håller på att ta fram. Du är alltid välkommen att komma upp till oss på H6 eller kontakta oss via kommunikation@hb.se om det är något du funderar över.

Vi kommer också att arbeta med att vidareutveckla våra rekryterande sidor och där är tanken att en uppdatering ska vara på plats inför rekryteringen till höstterminen 2018.

Utveckling av forskningswebben

Vi har länge pratat om behovet av att utveckla den del av webbplatsen som berör forskning på Högskolan i Borås, forskningswebben. Tanken är att utvecklingsarbetet ska starta under våren och om allt går enligt plan kan vi se förändringar redan i sommar.

Vi har tillsammans med Consid tagit fram att arbetsdokument som ska användas som underlag för utvecklingen av forskningswebben. Dokumentet har sin utgångspunkt i tankar, synpunkter och önskemål som vi fått in från er som använder forskningswebben. Ambitionen är att göra den bästa möjliga webbplatsen för att presentera den forskning som bedrivs på högskolan och vi ser positivt på mer tankar och synpunkter.

Med arbetsdokumentet som underlag kommer utvecklingen ha sin grund. Vi på Kommunikation bidrar med vår expertis och vi tar också hjälp av experter inom UX (user experience), design och storytelling.

Vi kommer gärna och pratar mer om den pågående utvecklingen av forskningswebben så är du nyfiken och vill veta mer är du välkommen att höra av dig till kommunikation@hb.se

Läs arbetsdokumentet för utveckling av forskningswebben (pdf)