Studentrekrytering

Rekryteringsperioden för nya studenter har äntligen startat och många av er har säkert sett att vår rekryterande del av webbplatsen ser annorlunda ut.
Inför förra vårens rekryteringskampanj påbörjade vi ett arbete där vår webb skulle få en naturlig del i den övergripande kampanjen, i år har vi fullfört det arbetet.

Processen började med en gedigen omvärldsbevakning, där vi tittade på hur andra lärosäten både nationellt och internationellt presenterar sitt lärosäte och sina utbildningar. Vår reklambyrå gjorde sedan skisser baserat på våra önskemål tillsammans med ” VI GER DIG VÄXTKRAFT”, alltså årets kampanj. Dessa skisser gick sen vidare till vår utvecklande webbyrå som började bygga den nya kampanjsiten.

Även om vi alltid strävar efter en tillfredställande webb oavsett plattform så har vi utgått från ”mobile first”, d.v.s. mobila enheter prioriteras i designen.

Här följer några av nyheterna med rekryteringswebben:

Startsidan

(http://www.hb.se/utbildning)

Vi har lyft upp ”söket” dels p.g.a. önskemål från vår organisation men också sett till vår omvärldsanalys.

 

Våra områdesikoner har fått en mer central roll tillsammans med våra rekryterande filmer.

 

Presentationen av våra filmer har blivit smidigare genom tydligare presentation och större visning.

 

Program- och kursIistning

(http://www.hb.se/sv/Utbildning/Program-och-kurser/)

Vi har gjort en ny layout gällande vår program- och kurslistning. Vi ger lite sammanfattande information för de besökare som ”kollar utbudet”.

 

Progam/kurs-sida

(http://www.hb.se/Utbildning/Program-och-kurser/Program-VT-2018/Bibliotekarie-distansutbildning/)

Väl inne på ett program eller kurs så har vi lyft upp en ”faktaruta” där vi listar allt praktiskt som besökaren kan tänkas vara intresserad av. Det gör vi för att sortera och förenkla för besökaren. Vi har även gjort plats för att kunna använda oss av större bilder, för att göra sidorna mer tilltalande.

 

Längre ner på sidan så har vi gått ifrån flikarna som vi använde oss av tidigare. Anledningen till det är att trenden inom webb går mot att det är scroll som föredras snarare än klick. Innehållet på den här sidan hämtas ifrån KursInfo. För er som arbetar med att mata in text i KursInfo, så håller vi skrivande stund på med att förenkla den processen genom att minska antalet fält som går att fylla i samtidigt som att de fält som finns kvar ska stämma överens med webben i hur de är döpta.

 

Hör gärna av er till kommunikation@hb.se om ni vill ställa frågor eller komma med förbättringsförslag.

På gång under hösten

Nu har sommaren och semestrarna passerat och hösten är istället på intåg. Några mindre uppdateringar har gjorts på webben, till exmepel visar mobilmenyn nu hela strukturen för externa webben på startsidan för hb.se. Inom kort kommer vi också att ha en ny modul för ”Vanliga verktyg” på plats.

Under hösten kommer vi att fokusera på den fortsatta utvecklingen av forskningswebben. Konceptet är nu relativt färdigt och kodningen har påbörjats. Stor vikt har lagts på att många ska ha fått möjlighet att påverka och ha synpunkter på den forskningswebb vi håller på att ta fram. Du är alltid välkommen att komma upp till oss på H6 eller kontakta oss via kommunikation@hb.se om det är något du funderar över.

Vi kommer också att arbeta med att vidareutveckla våra rekryterande sidor och där är tanken att en uppdatering ska vara på plats inför rekryteringen till höstterminen 2018.

Utveckling av forskningswebben

Vi har länge pratat om behovet av att utveckla den del av webbplatsen som berör forskning på Högskolan i Borås, forskningswebben. Tanken är att utvecklingsarbetet ska starta under våren och om allt går enligt plan kan vi se förändringar redan i sommar.

Vi har tillsammans med Consid tagit fram att arbetsdokument som ska användas som underlag för utvecklingen av forskningswebben. Dokumentet har sin utgångspunkt i tankar, synpunkter och önskemål som vi fått in från er som använder forskningswebben. Ambitionen är att göra den bästa möjliga webbplatsen för att presentera den forskning som bedrivs på högskolan och vi ser positivt på mer tankar och synpunkter.

Med arbetsdokumentet som underlag kommer utvecklingen ha sin grund. Vi på Kommunikation bidrar med vår expertis och vi tar också hjälp av experter inom UX (user experience), design och storytelling.

Vi kommer gärna och pratar mer om den pågående utvecklingen av forskningswebben så är du nyfiken och vill veta mer är du välkommen att höra av dig till kommunikation@hb.se

Läs arbetsdokumentet för utveckling av forskningswebben (pdf)

En talande webb

Vi arbetar hela tiden med att göra vår webbplats så tillgänglig som möjligt och det finns alltid delar som kan förbättras.

Något som vi kännar att högskolans webbplats saknar är en talande webb. Därför har vi börjat titta på olika möjligheter att implementera en spelare på samtliga sidor som kan läsa upp innehållet.

Vill du se ett exempel på hur det kan se ut så erbjuder Mittuniversitetet sin webbplats i talformat:

https://www.miun.se/utbildning/ (klicka på ”Lyssna”)

Studentrekrytering

I samband med att vår reklambyrå Brainforest påbörjade sitt arbete med den kommande studentrekryteringskampanjen bad vi dem även att se över hur vi kunde utveckla de rekryterande sidorna på vår webbplats.

Våra önskemål var att lyfta de områden som vi ger utbildning inom och att samtidigt göra det i ett rekryterande manér som går i linje med de delar av kampanjen som figurerar i andra kanaler.

Under sen höst levererade Brainforest ett förslag som vi visade för Lotta Englund, som är den person i ledningen som jobbar med studentrekrytering tillsammans med oss. Förslaget gick sedan vidare till utvecklarna på vår upphandlade byrå Consid för implementering.

Det är alltid lättare att göra en så kallad mockup (ritning av hur webbplatsen ska se ut) av en webbplats, än att faktiskt bygga den. En avancerad mockup ställer därför höga krav på en utvecklare. Normalt så använder vi oss av Consid redan från start i ett projekt vilket underlättar då de kan ha med de tekniska aspekterna redan vi skissbordet. Eftersom Brainforest skapar vår kampanj kände vi dock att det var nödvändigt att de även fick sätta samma prägel även på webben.

Nu är vi glädjande nog nära slutmålet med projektet. I skrivande stund väntar vi på en leverans från Consid som vi kan installera i vår testmiljö. Känner vi oss nöjda med testerna så kommer vi få ut det på vår webbplats inom de närmsta dagarna, annars kommer det dröja några dagar ytterligare.

Här följer en sammanfattning på vad som kommer att hända:

    • Våra områden kommer lyftas till förstasidan under Vill studera. Ni som har sett vår kommande kampanj eller vår utbildningskatalog känner direkt igen layouten. Områdena kommer att vara klickbara och leda in till respektive undersida med information gällande område och tillhörande utbildningar.

 

  • Vi har utveckat en ny videomodul där det finns möjlighet att visa våra egenproducerade filmer.

 

  • På våra programsidor har vi gjort några mindre ändringar. Det gäller främst färg och form på flikar och knappar, men också en områdesväljare som gör att besökaren lätt kan navigera bland våra olika områden.