Vill studera och Utbildning

Vi har bytt namn på ingången Vill studera som numera heter Utbildning.

Namnet Vill studera har varit tätt kopplat till vårt rekryteringsarbete och har därför riktat sig mer till målgruppen presumtiva studenter. Därför har ingången också, i viss mån, upplevts uteslutande för utbildning på avancerad nivå.

Genom att ändra namnet till Utbildning så öppnar vi upp för en bredare målgrupp och en ingång där all slags utbildning vi erbjuder skulle kunna placeras.