Tips: Så här länkar du till anställda vid högskolan

Det finns några olika sätt för att skapa en länk till en anställds kontaktsida på högskolans webben.

  1. Du kan välja att söka efter en persons kontaktsida via den globala sökfunktionen som finns tillgänglig på hela webbplatsen.När du klickat upp kontaktsidan i din webbläsare kan du kopiera adressen från adressfältet.

  2. Om du sökt fram personen via hb.se/kontakt går det att högerklicka på länken och välja ”Kopiera länkadress”. Exakt vad det står när du högerklicka beror på vilken webbläsare du använder och vilket språk du har i din webbläsare. Exemplet från bilden nedan kommer från Chrome på svenska. Det kan stå ”Copy link location” eller något snarlikt om du har en engelsk version.

  3. Du kan också, om du känner till personens signatur, formulera länken själv. Använd då förledet: https://www.hb.se/Genvagar/Kontakt/Anstalld/ Ange därefter personens signatur efter snedstrecket. Exempelvis blir länken till Björn Brorströms kontaktkort  https://www.hb.se/Genvagar/Kontakt/Anstalld/bbr

Tips och trix: Visste du att du kan hitta kurser genom att söka på kurskod?

Det är inte alltid så lätt att hitta på vår webb, det visar bland annat höstens webbundersökning. Många av er efterlyser möjlighet att kunna söka efter kursplaner och söka på anknytningsnummer bland våra kontakter. Det är dock redan idag möjligt att söka efter kurser i kurs- och programtorget genom att ange kurskod i den vanliga sökfunktionen på webben.

Du kan också söka på anknytningsnummer (de fyra sista siffrorna i telefonnumret) i kontaktsöket på webben.

Många saknar foto eller har ett gammalt foto på sin kontaktsida, så passa gärna på att fotografera dig vid något av våra tillfällen för personalfotografering. Läs mer om personalfotograferingen. 

Vi har även fått frågor om varför det inte längre går att söka efter studenter på våra kontaktsidor. Anledningen till att den möjligheten togs bort för några år sedan är att funktionen ansågs strida mot Personuppgiftslagen.