Webbredaktionen kompetensutvecklar sig om intranät och tillgänglighet

Den här veckan är delar av webbredaktionen på resande fot för att lära sig mer om både ”Smarta Intranät” och tillgänglighet i form av Funka-dagar i Stockholm.

Konferensen om smarta intranät gavs under en heldag och med ”smart” menas i sammanhanget intranät som innehåller sociala funktioner, så som exempelvis möjlighet att gilla eller kommentera artiklar, kommunicera i grupper och liknande.

I mångt och mycket är utmaningarna för att få till ett riktigt bra intranät ofta samma oavsett storlek på organisation eller typ av verksamhet. Vikten av en bra struktur, en kompetent sökfunktion samt uppdaterat och relevant innehåll gäller för alla. Det är också tydligt att det är innehåll av typen ”nära hjärtat” som skapar mest engagemang bland användarna och att ledningsinformation är det som är svårast att få interaktion kring.

En intressant reflektion för Högskolan i Borås del är att det trendspanades en del om att intranäten kommer att vara mer öppna och tillgängliga i framtiden. Utbildningsföretaget AcadeMedia gjorde till exempel en presentation om resan från ett låst intranät till en öppen medarbetarwebb (med viss lösenordsbegränsning på några sidor) och vilka vinster de sett med den processen.

Samtidigt på en annan plats i Stockholm pågick Funkas tillgänglighetsdagar som äger rum en gång om året.

Det har varit inspirerande att vara i en miljö där alla kan delta och närvara fysiskt på samma vilkor.  Förvisso har konferensen ett uteslutande fokus på tillgänglighet, men det gör en ändå påmind om vilka brister och hur uteslutande vårt samhälle fortfarande är för människor med olika funktionsnedsättningar.

Webbredaktionen välkomnar den stundande lagändringen gällande tillgänglighet på bl.a. webb, den gör att vi kommer gå från BÖR till SKALL i vår tillgänglighetsanpassning. Det kommer sätta press på många myndigheter och förhoppningsvis öka medvetandet i stort hos alla från användare, hela vägen till utvecklare.

En farhåga som dock nämndes på konferensen är att nivån för vad som uppfyller lagkraven kanske har sats för lågt, vilket kan leda till att länder inom EU som inte är lika långt gångna i sitt arbete mot tillgänglighet, som vi är i Norden, nöjer sig med att uppfylla minimumkraven och sen känner sig klara där.

Konferensen var uppdelad i olika spår där det ena var den visuella delen med video, bilder och text. Det andra spåret hade fokus på utveckling och kod. Eftersom vi har vår utvecklingsbyrå som sköter all utveckling så låg vårt fokus på det första spåret. Bland mycket  annat fick vi lyssna till hur Kungälvs kommun börjat med att nå ut till sina invånare genom video och så fick vi även tips av Funkas språkexpert  hur vi kan (och bör) skriva lättläst på webben.

Ett citat som fastnade på konferensen var ”det kan inte finnas några undantag om det ska vara tillgängligt”.  Ett bra ställningstagande att ta med oss i vårt fortsatta arbete mot en tillgänglig(are) webb.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *